Filtruj:
  |  Odsłony: 1836

Gmina Babiak

(Gminy)

      
Babiak Wielkopolska Wschodnia Polska
Gminą członkowską Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” jest leżąca w powiecie kolskim gmina Babiak. Gmina położona jest w przeważającej części w dorzeczu Noteci, na obszarze Pojezierza Kujawskiego. Do największych atrakcji turystycznych można zaliczyć jeziora: Brzeskie, Brdowskie i Jezioro Lubotyń. Lasy na terenie gminy Babiak reprezentowane są głównie przez bór sosnowy i lasy mieszane, lecz na szczególną uwagę zasługuje kompleks lasu liściastego w północno – zachodniej części gminy, który z racji występowania w drzewostanie brekinii (jednego z 5 chronionych gatunków drzew w Polsce), tworzy rezerwat leśny „Kawęczyńskie Brzęki”. Na terenie gminy jest ponadto zlokalizowanych około 130 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wyróżnikiem gminy Babiak jest fajka, która stanowi jej nieoficjalny herb.
  |  Odsłony: 1323

Gmina Dąbie

(Gminy)

      
Dąbie Wielkopolska Wschodnia Polska

 

 

 

Gmina Dąbie, będąca członkiem Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, leży w powiecie kolskim. Jest to gmina typowo rolnicza. Przez teren gminy przechodzą ważne szlaki komunikacyjne. Na obszarze gminy w miejscowości Chełmno znajduje się były obóz zagłady hitlerowskiej. W pobliżu Dąbia zlokalizowane są źródła wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane do celów leczniczych. Ponadto atutem gminy jest nieskażona przyroda. Część gminy zlokalizowana jest na obszarze „Natura 2000”. Niekwestionowanym skarbem przyrodniczym jest użytek ekologiczny „Dąbskie Błota”. Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne i zasoby lokalne wizją rozwoju gminy jest rozwój turystyki oraz rozwój sektora usług i przemysłu. Gmina obfituje w wolne tereny pod inwestycje, które ze względów logistycznych (lokalizacja w centrum Polski przy węźle autostradowym) i prawnych (uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) mogą stać się szczególnie cennym nabytkiem dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Nieprzeciętne walory krajobrazowe, czysta woda i powietrze, brak źródeł zanieczyszczeń środowiska stanowią naturalną zachętę dla tych, którzy poszukują miejsc idealnych do wypoczynku.

 

 

 

  |  Odsłony: 1974

Gmina Grzegorzew

(Gminy)

      
Grzegorzew Wielkopolska Wschodnia Polska

 

 

 

Jedną z gmin członkowskich Stowarzyszenia jest gmina Grzegorzew leżąca w powiecie kolskim. Jest to gmina typowo rolnicza. Przez teren gminy przechodzą ważne szalki komunikacyjne. Grzegorzew jest jedną z najstarszych osad i parafii w Polsce. Najważniejsze zabytki gminy Grzegorzew to: drewniany Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie, drewniany Kościół parafialny w Borysławicach Kościelnych, ruiny zamku gotyckiego w Borysławicach Zamkowych. Na terenie gminy prężnie rozwija się agroturystyka.

 

 

 

  |  Odsłony: 1441

Gmina Kramsk

(Gminy)

      
Kramsk Wielkopolska Wschodnia Polska

 

 

 

Gmina Kramsk, będąca członkiem Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, położona jest w sąsiedztwie miasta Konina. Kramsk i otaczające go miejscowości to urocza kraina zamieszkiwana przez gospodarnych i serdecznych ludzi. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Funkcjonują tutaj gospodarstwa rolne o standardzie unijnym, o wysokiej towarowości i jakości produkcji. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość. Gmina Kramsk położona jest w warszawsko – berlińskiej pradolinie Warty na północny wschód od Konina. Obszar gminy jest terenem nizinnym, który przecina kanał Grójecki oraz rzeczki Warcica i Sakłak.. Część południowa gminy, leżąca najbliżej rzeki Warty, objęta jest programem "Natura 2000". Ponadto na terenie gminy znajdują się złoża węgla brunatnego. Przez gminę Kramsk tysiące pielgrzymów przemierza przez Grąblin – miejsce objawienia Matki Bożej, do Lichenia – miejsca kultu religijnego.

 

 

 

  |  Odsłony: 1513

Gmina Krzymów

(Gminy)

      
Krzymów Wielkopolska Wschodnia Polska

 

 

 

Kolejną gminą członkowską Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” jest gmina Krzymów, która graniczy od strony zachodniej z miastem Konin, a tworzy ją 21 sołectw. Część północna gminy leży w dolinie Warty i jest objęta programem „Natura 2000”, część południowa obejmuje Złotogórski Obszar Krajobrazu Chronionego, z najwyższym punktem – Złotą Górą (191 m n.p.m.). Wśród największych atrakcji turystycznych wymienić można: Rezerwat Przyrody „Złota Góra”, Park Dworski wraz z zespołem pałacowym w Brzeźnie, wykopaliska archeologiczne w Szczepidle oraz Kościół w Krzymowie. Przez gminę prowadzą szlaki turystyki pieszej i rowerowej: żółty – Z Brzeźna na Złotą Górę, niebieski – ze Starego Miasta przez Żychlin, Złotą Górę do Wyszyny oraz zielony, który jest pętlą dookoła Konina prowadzący z Żychlina przez Stare Miasto, Sławsk, Kazimierz Biskupi, Stary Licheń, Wolę Podłężną, Szczepidło, Brzezińskie Holendry, Brzeźno, Złotą Górę do Żychlina. Warto też wspomnieć o wybudowanym w 2011 roku Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni. W skład kompleksu wchodzi tor biegowy z przeszkodami ziemnymi o długości 1500m, poligon strzelecki Paintball oraz taras widokowy.

 

 

 

 

Pokaż kierunki
      Pokaż opcje

Z :  lub 

Do      :  lub