Atrakcje

  |  Odsłony: 3730

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Sompolnie

(Zabytki sakralne)

   

Sompolno
Wielkopolska Wschodnia Polska

Wieś Sompolno wzmiankowana jest już w 1242 roku, natomiast kościół parafialny drewniany w, 1415 r., który według wizytacji z 1766 r. był w ruinie. W 1780 r. wzniesiono nowy kościół z drewna, który rozebrano w 1844 r., by na jego miejscu wybudować w latach 1845 –1847 nowy kościół, istniejący do naszych czasów. Kościół ten został wzniesiony z cegły w stylu neogotyckim, jednonawowy, otynkowany. Strop drewniany, płaski. W latach 1978 – 1980 został rozbudowany według projektu architekta inż. Bronisława Awgula z Torunia. Całość została pokryta blachą ocynkowaną. Położono nowe tynki zewnętrzne. Konsekracji rozbudowanej świątyni dokonał w roku 1984 biskup włocławski Jan Zaręba. W prezbiterium obecnego kościoła znajduje się figura Chrystusa Ukrzyżowanego – rzeźba z drewna z drugiej połowy XVIII w., barokowa, zabrana z poprzedniego, drewnianego kościoła. Parafia posiadała pacyfikał srebrny, który został skradziony przez nieznanych sprawców w roku 1994. Jest również zabytkowa monstrancja z XVIII w. Obok kościoła została wzniesiona dzwonnica, w której umieszczono dwa dzwony. Dzwonnica odnowiona w roku 1995. Część zabytkowa gruntownie odrestaurowana z nowym ołtarzem poświęconym przez ks. bp Wiesław Mering 8 listopada 2009 roku. W Sompolnie przy ul. Błankowej, na tzw. Puszczy jest kościół p.w. św. Hieronima. Zbudowany z bali na starym, zabytkowym cmentarzu w roku 1732. Restaurowany w latach 1807, 1986 i 1998. Naprawiono dach, wymieniono niektóre belki, drzwi, zabezpieczono okna przez siatkowanie. Kościół jest zbudowany na planie ośmioboku wydłużonego. Nad wejściem znajduje się wieżyczka – sygnaturka. Do tego kościoła przynależy obraz św. Hieronima z XVIII w., który przez niefachowe renowacje został zniekształcony i wymaga nowych prac konserwatorskich. Ze względu na bezpieczeństwo przechowywany jest w kancelarii parafialnej, a wystawiany bywa w ostatnią niedzielę września w czasie uroczystości odpustowych „Na Puszczy”. Na uwagę zasługuje też fragment drewnianej balustrady z XVIII w. W parafii jest kilka krzyży przydrożnych oraz kapliczek Najświętszej Maryi Pannie.
Pokaż mapę

 

Pokaż kierunki
      Pokaż opcje

Z :  lub 

Do      :  lub