Atrakcje

  |  Odsłony: 3085

Kościół w Racięcicach pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

(Zabytki sakralne)

   

Racięcice
Wielkopolska Wschodnia Polska

Obecny kościół parafialny, murowany p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony został w latach 1898-1900 z fundacji Zofii Słubickiej właścicielki Lubstowa i Racięcic, staraniem ks. kanonika Józefa Ornastowskiego. Konsekrowany przez bpa Henryka Kossowskiego, sufragana włocławskiego w 1901 r. Kościół jest murowany, w stylu neogotyckim. Świątynia jest orientowana, trzynawowa z wieżą. Ołtarze są w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby rokokowe św. Marka Ewangelisty i św. Mateusza Apostoła. Mensa ołtarzowa i tabernakulum rokokowe. Naj¬cenniejszym zabytkiem kościoła była gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, rzeźbiona w drewnie, z 1430 r. W 1995 r. została ona skradziona. Na jej miejscu jest obecnie, sprowadzona z Fatimy, figura Matki Bożej Fatimskiej. W 1967 r. kościół w Racięcicach uległ pożarowi. Zniszczona została wieża, dach i malatura kościoła. Kościół został odbudowany przez ks. Wiesława Szwagrzyka. Malowidła se¬cesyjne zostały zamalowane farbami emulsyjnymi (1970 r.). W 1998 r. rozpoczęto renowację i malowanie kościoła. Odtworzono w prezbiterium historyczną polichromię z przełomu XIX i XX w. Plebania, murowana z 2 połowy XIX w., ogrodzenie plebani i cmentarne, murowane z 1900r. W czasie okupacji kościół pozostawał zamknięty przez Niemców od czerwca 1941 r. do końca stycznia 1945 r. Wewnętrzny wystrój kościoła uległ poważnej dewastacji, zniszczony został niemal wszystek sprzęt liturgiczny. Do czerwca 1941 r. duszpasterstwo prowadził miej¬scowy proboszcz, ks. Jan Topoliński, potem sprawowane było jedynie duszpasterstwo konspiracyjne.

Pokaż mapę

 

Pokaż kierunki
      Pokaż opcje

Z :  lub 

Do      :  lub