Atrakcje

  |  Odsłony: 1875

Drewniany kościół pw. św. Andrzeja z 1750r – Mąkolno

(Zabytki sakralne)

   

Mąkolno
Wielkopolska Wschodnia Polska

Obecnie istniejący kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła został wzniesiony w la¬tach 1749-1750. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Sufit drewnia¬ny. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Gruntowny remont przeprowadzono w 1894 r. Kościół odrestaurowany wewnątrz w 1900 r. Znaczne prace remontowe wykonano także w latach siedemdziesiątych XX w. oraz konserwatorskie w 1995 r. W 1990 r. dobudowano symetrycznie przedsionek. W 1998 r. wymieniono pokrycie dachu z blachy na gonty. Ściany wewnętrzne i sufit pokryte polichromią neobarokową (na suficie tajemnice różańcowe) z 1900 r., wykonaną przez Aleksandra Przewalskiego. W ołtarzu głównym znaj¬duje się pochodzący z 2. pół. XVII w. obraz (w srebrnej sukience z tegoż czasu) Matki Bożej z Dzieciątkiem. Konserwację obrazu oraz sukienek przeprowadzono w latach 1985-1987. W ołtarzach bocznych obrazy: św. Józefa, św. Stanisława BM, św. Andrzeja Ap., św. Walentego. W kościele znajdują się ponadto: malowany na desce barokowy obraz Świętej Rodziny oraz klasycystyczna chrzcielnica z 1800 r., rzeźbiona i polichromowana. Chór muzyczny, opartyna dwóch słupach, restaurowany w 1900 r., a na nim instru¬ment muzyczny z tegoż czasu. Na cmentarzu grzebalnym kaplica grobowa Walewskich, wybudowana w 1845 r., wstylupóźno klasycystycznym. Odnowiona i przystosowana do użytku publicznego. W czasie okupacji kościół stał zamknięty przez Niemców od 19 VII 1941 do 27 I 1945 r. Wewnętrzny wystrój uległ poważnej dewastacji. Zniszczono znaczną część sprzętów litur¬gicznych, a także sześć krzyży przydrożnych i sześć kapliczek maryjnych. Proboszcz ks.JanGąsowski sprawował duszpasterstwo do 19 VII 1941 - do usunięcia go przez Niemców. Potem nie było już oficjalnego dusz¬pasterstwa.
Pokaż mapę

 

Pokaż kierunki
      Pokaż opcje

Z :  lub 

Do      :  lub