Atrakcje

  |  Odsłony: 2724

Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Lubotyniu

(Zabytki sakralne)

   

Lubotyń
Wielkopolska Wschodnia Polska

Kościół powstawał latach 1612-1620 z fundacji Jadwigi z Dunin-Modlińskich Sierakowskiej został wzniesiony w stylu renesansowym. Murowany z cegły, jednonawowy. Prezbiterium węższe, zamknięte wielobocznie. Ściany oszkarpowane. Szczyt fasady zachodniej o półkoliście zamkniętych uskokach schodowych. Na osi fasady skromny portal z pocz. XVII w. z kartuszem herbowym kamiennym bpa włocławskiego Pawła Wołuckiego, sporządzonym ok. 1620 r. Kościół przechodził restaurację w 1905, 1939 i 1945 r. W 1938 r. została dobudowana dzisiejsza zakrystia, a w 1945 r. kruchta. Strop. Dach dwuspadowy pokryty staraniem ks. prob. Ireneusza Bublickiego w 1983 r. blachą miedzianą. Staraniem tegoż duszpasterza zostały wstawione we wszystkie okna witraże świętych i błogosławionych polskich. W świątyni znajduje się osiemnastowieczny, zrekonstruowany w 1951 r. ołtarz barokowy główny z rzeźbami św. Wojciecha, Stanisława, Wawrzyńca, Kazimierza i Michała Archanioła. W ołtarzu tym jest też kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, namalowana przez Błażeja Luże z Częstochowy w 1872 r. Na ścianie świątyni jest epitafium wystawione w r. 1640 dla fundatorów kościoła. Parafia posiada też zabytkowe: monstrancję wieżyczkową z r. 1520 i kielich z XVII/XVIII w. W latach 1998-1999 odnowiono polichromię kościoła oraz poddano konserwacji i renowacji ołtarz główny i ołtarze boczne. Organy 14 głosowe, 2 dzwony. Na terenie parafii nie ma innych kościołów i kaplic.
Pokaż mapę

 

Pokaż kierunki
      Pokaż opcje

Z :  lub 

Do      :  lub