Atrakcje

  |  Odsłony: 2819

Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krzymowie

(Zabytki sakralne)

   

Krzymów
Wielkopolska Wschodnia Polska

Parafia w Krzymowie mogła istnieć już w XIV wieku. Rocznik Diecezji Włocławskiej (z 1949 r.) podaje czas jej powstania przed wiekiem XV. W drugiej połowie XVI wieku parafia przestała faktycznie istnieć na ponad dwieście lat po tym, jak ówczesny dziedzic-zmieniając swoje wyznanie-zmusił proboszcza do odejścia, a świątynię przekazał Kalwinom. Czas powstania pierwszego kościoła w Krzymowie nie jest znany. Z dokumentów wizytacyjnych można dowiedzieć się jedynie, że pierwotny, drewniany kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny był konsekrowany, ale - jak informują akta z 1766 r. - przedstawiał stan tak godny pożałowania, że nie sprawowano w nim liturgii, a z jego wyposażenia zachowała się jedynie chrzcielnica. W 1865 r. chylący się ku ruinie kościół został, dzięki ofiarności parafian, odbudowany. Obecnie istniejący kościół neogotycki, murowany, trójnawowy, pokryty pierwotnie dachówką zamienioną w ostatnich latach XX wieku na blachę miedzianą, nosi tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP. Został zbudowany w latach 1903 - 1907 z inicjatywy ks. Konstantego Kuropeckiego, na miejscu poprzednich świątyń, konsekrowany przez bpa Stanisława Zdzitowieckiego 16 czerwca 1910 r. Ostatnia drewniana świątynia znajdowała się na wysokości zakrystii i lewej nawy bocznej murowanego kościoła. Część starego kościoła musiała zostać rozebrana, aby można kontynuować budowę nowej świątyni. W 1932 roku zbudowano metalową dzwonnicę, na której zawieszono trzy dzwony o imionach: Maria, Józef i Michał. Niestety podczas drugiej wojny światowej dzwony zostały skradzione przez Niemców. Obecna dzwonnica została wzniesiona w 2004 roku. Natomiast w 1948 roku, dzięki ofiarności parafian i zaradności ks. Proboszcza, zostały odlane nowe dzwony o imionach Maryja i Józef. W 1955r. na ścianach świątyni została położona polichromia, a w 1956 wstawiono nowe ławki. Następny, gruntowny remont kościoła, przeprowadzono w latach 1995 - 1998. Została wtedy odnowiona polichromia, a dachówkę na kościele zastąpiono blachą miedzianą. W 2009 r. przebudowano prezbiterium, przystosowując je do wymogów Soboru Watykańskiego II. Została położona nowa granitowa posadzka, marmurowa ambona i miejsce przewodniczenia, a przede wszystkim Ołtarz, konsekrowany 20 czerwca 2010 r. podczas uroczystości jubileuszowej stulecia kościoła.
Pokaż mapę

 

Pokaż kierunki
      Pokaż opcje

Z :  lub 

Do      :  lub