Atrakcje

Filtruj:
  |  Odsłony: 1848

Sztuczna Grota w Brzeźnie

(Groty)

      
Brzeźno Wielkopolska Wschodnia Polska
Grota usytuowana jest w północno – zachodniej części parku przy nieczynnym wyrobisku piaskowca brzezińskiego, zwrócona wejściem na wschód, na polanę parkową. Teren wokół groty porośnięty jest drzewami. Zbudowana jest z ciosów piaskowca brzezińskiego. Całość pokryta ziemią, ukształtowaną w niewielki pagórek. Ściany z kamienia brzezińskiego w układzie cyklopowym bez zaprawy. Strop z nieobrobionych bloków kamiennych ułożonych luźno, poprzecznie. Otwory – grota posiada otwór wejściowy prostokątny, wykonany z kamieni luźno ułożonych, nadproże przykryte monolitycznym blokiem kamiennym. Grota nie posiada utwardzonego podłoża. Ściany i strop obsypane ziemią i uformowane w pagórek – porośnięte trawą. Na szczycie, na ścianie tylnej groty postawiona jest kolumna, na której figura Matki Bożej. Na podstawie kolumny napis: „Na pamiątkę dnia 27 go Lipca 1887 r.” W 2008 roku obiekt został poddany gruntownej renowacji.
  |  Odsłony: 3455

Rezerwat przyrody Złota Góra

(Rezerwaty przyrody)

      
Brzeźno Wielkopolska Wschodnia Polska
Rezerwat został prawnie objęty ochroną Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. Celem ochrony jest zachowanie elementów krajobrazowych i przyrodniczych wzgórza Złota Góra, o wysokości bezwzględnej 187 m n.p.m., najwyższego wzniesienia byłego woj. konińskiego, położonego na wysoczyźnie Tureckiej. Wzgórze porośnięte jest lasem dębowym i mieszanym, przy czym występuje tu kwaśna dąbrowa. Znaczny udział sosny i jałowca decyduje o dużych walorach zdrowotnych tego terenu. Masyw Złotej Góry jest tradycyjnym miejscem wielu wycieczek z Konina, Koła i Turka. Ze wzgórza rozpościerają się piękne widoki na okolice, zwłaszcza w kierunku doliny Warty. Przez szczyt wzniesienia przebiegają znakowane szlaki turystyczne. Prowadzą one w kierunku zachodnim do Starego Miasta, a w kierunku południowo-wschodnim przez Wyszynę i Tarnowski Młyn do Turku. Niewielka odległość od Konina, dogodny dojazd rowerem i samochodem niemal bezpośrednio do rezerwatu oraz możliwość skorzystania z pieszej wędrówki jednym z 2 szlaków turystycznych wiodących na Złotą Górę (żółtym lub niebieskim) sprawiają, że rezerwat i jego obrzeża są przez ludność dosyć silnie penetrowane.
  |  Odsłony: 2934

Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krzymowie

(Zabytki sakralne)

      
Krzymów Wielkopolska Wschodnia Polska
Parafia w Krzymowie mogła istnieć już w XIV wieku. Rocznik Diecezji Włocławskiej (z 1949 r.) podaje czas jej powstania przed wiekiem XV. W drugiej połowie XVI wieku parafia przestała faktycznie istnieć na ponad dwieście lat po tym, jak ówczesny dziedzic-zmieniając swoje wyznanie-zmusił proboszcza do odejścia, a świątynię przekazał Kalwinom. Czas powstania pierwszego kościoła w Krzymowie nie jest znany. Z dokumentów wizytacyjnych można dowiedzieć się jedynie, że pierwotny, drewniany kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny był konsekrowany, ale - jak informują akta z 1766 r. - przedstawiał stan tak godny pożałowania, że nie sprawowano w nim liturgii, a z jego wyposażenia zachowała się jedynie chrzcielnica. W 1865 r. chylący się ku ruinie kościół został, dzięki ofiarności parafian, odbudowany. Obecnie istniejący kościół neogotycki, murowany, trójnawowy, pokryty pierwotnie dachówką zamienioną w ostatnich latach XX wieku na blachę miedzianą, nosi tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP. Został zbudowany w latach 1903 - 1907 z inicjatywy ks. Konstantego Kuropeckiego, na miejscu poprzednich świątyń, konsekrowany przez bpa Stanisława Zdzitowieckiego 16 czerwca 1910 r. Ostatnia drewniana świątynia znajdowała się na wysokości zakrystii i lewej nawy bocznej murowanego kościoła. Część starego kościoła musiała zostać rozebrana, aby można kontynuować budowę nowej świątyni. W 1932 roku zbudowano metalową dzwonnicę, na której zawieszono trzy dzwony o imionach: Maria, Józef i Michał. Niestety podczas drugiej wojny światowej dzwony zostały skradzione przez Niemców. Obecna dzwonnica została wzniesiona w 2004 roku. Natomiast w 1948 roku, dzięki ofiarności parafian i zaradności ks. Proboszcza, zostały odlane nowe dzwony o imionach Maryja i Józef. W 1955r. na ścianach świątyni została położona polichromia, a w 1956 wstawiono nowe ławki. Następny, gruntowny remont kościoła, przeprowadzono w latach 1995 - 1998. Została wtedy odnowiona polichromia, a dachówkę na kościele zastąpiono blachą miedzianą. W 2009 r. przebudowano prezbiterium, przystosowując je do wymogów Soboru Watykańskiego II. Została położona nowa granitowa posadzka, marmurowa ambona i miejsce przewodniczenia, a przede wszystkim Ołtarz, konsekrowany 20 czerwca 2010 r. podczas uroczystości jubileuszowej stulecia kościoła.
  |  Odsłony: 941

zespół taneczny Tilt z Goliny

(infrastruktura turystyczna)

      
Solidarni w Partnerstwie Polska
  |  Odsłony: 911

zespół pałacowo parkowy rodu Bronikowskich w Żychlinie, założony w latach 1820-1821, w którym przebywał F. Chopin

(infrastruktura turystyczna)

      
Solidarni w Partnerstwie Polska