Atrakcje

Filtruj:
  |  Odsłony: 1283

Kościół klasztorny paulinów pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Brdowie

(Zabytki sakralne)

      
Brdów Wielkopolska Wschodnia Polska
Najstarsza wzmianka o tutejszym kościele pochodzi z 1339 r. W 1436 r. Władysław Jagiellończyk przekazał go paulinom z Częstochowy. Siedziba zakonników została zniszczona przez Szwedów w poł. XVII w. Średniowieczna świątynia (lub stojący na jej miejscu młodszy kościół) spłonęła w 1748 r. Obecny gmach wzniesiono w 1758 r.; wieżę dostawiono w 1790 r. W 1870 r. od uderzenia pioruna spłonęła wieża; podczas odbudowy zakończonej siedem lat później nieco ją podwyższono. W latach 1913-14 wzniesiono kaplicę boczną według projektu Józefa Dziekońskiego. Budynek klasztorny wzniesiono zapewne w końcu XVII w., odbudowano go po pożarze w poł. XVIII w. Zapoczątkowaną w 1979 r. gruntowną restaurację kościoła przerwał pożar świątyni w 1983 r.; zakończono ją dopiero w 1986 roku. Klasztor Paulinów został zamknięty przez władze w 1819 r. Paulini wrócili doń w 1860 r., ale już cztery lata później znów zostali zmuszeni do jego opuszczenia. Kolejny raz powrócili tu dopiero w 1952 r. Dziś kościół klasztorny – Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej – jest chętnie odwiedzany przez pielgrzymów nawet z odległych stron. Barokowy kościół pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika jest budowlą jednonawową, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od południa przylega do nawy kaplica św. Piotra, przykryta kopułą z latarnią. Wnętrze świątyni, zniszczone pożarem w 1983 r., zdobi polichromia z 1985 r., wykonana przez Zdzisława Pabisiaka. W nowym ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Brdowskiej z początku XV w., w sukience srebrnej z ok. poł. XVII stulecia. Według tradycji wizerunek ten towarzyszył królowi Władysławowi Jagielle podczas zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem; inna legenda mówi, że malarzowi podczas tworzenia obrazu pozowała królowa Jadwiga. W 1983 r. papież Jan Paweł II koronował obraz na Jasnej Górze. Klasztor jest prostokątnym, piętrowym budynkiem, przylegającym do świątyni od strony zachodniej. Pomiędzy klasztorem a kościołem wznosi się wysoka wieża. W jej przyziemiu znajduje się kruchta, przez którą prowadzi wejście do świątyni. Zespół klasztorny jest otoczony murem z 1790 r. z dwoma bramami.
  |  Odsłony: 3639

Rezerwat Kawęczyńskie Brzęki

(Rezerwaty przyrody)

      
Babiak Wielkopolska Wschodnia Polska
Leśny rezerwat przyrody położony w gminie Babiak, powiecie kolskim (województwo wielkopolskie). Powierzchnia: 49,86 ha. Został utworzony w 1959 roku w celu ochrony lasu dębowo-grabowego z jarząbem brekinią (Sorbus torminalis). Brzęk to miejscowa nazwa jarząba brekinii.
  |  Odsłony: 1560

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Babiaku Kościół Przemienienia Pańskiego

(Zabytki sakralne)

      
Babiak Wielkopolska Wschodnia Polska
Kościół Przemienienia Pańskiego wybudowany został w stylu eklektycznym w roku1907. Kościół zaczęto budować w latach 1857-1863, ale budowę przerwały władze rosyjskie po powstaniu styczniowym. Przy budowie nowego kościoła wykorzystano mury niedokończonej świątyni. Obecnie kościół wyremontowany, przed kościołem postawiono dwa stare dzwony.
  |  Odsłony: 2720

Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Lubotyniu

(Zabytki sakralne)

      
Lubotyń Wielkopolska Wschodnia Polska
Kościół powstawał latach 1612-1620 z fundacji Jadwigi z Dunin-Modlińskich Sierakowskiej został wzniesiony w stylu renesansowym. Murowany z cegły, jednonawowy. Prezbiterium węższe, zamknięte wielobocznie. Ściany oszkarpowane. Szczyt fasady zachodniej o półkoliście zamkniętych uskokach schodowych. Na osi fasady skromny portal z pocz. XVII w. z kartuszem herbowym kamiennym bpa włocławskiego Pawła Wołuckiego, sporządzonym ok. 1620 r. Kościół przechodził restaurację w 1905, 1939 i 1945 r. W 1938 r. została dobudowana dzisiejsza zakrystia, a w 1945 r. kruchta. Strop. Dach dwuspadowy pokryty staraniem ks. prob. Ireneusza Bublickiego w 1983 r. blachą miedzianą. Staraniem tegoż duszpasterza zostały wstawione we wszystkie okna witraże świętych i błogosławionych polskich. W świątyni znajduje się osiemnastowieczny, zrekonstruowany w 1951 r. ołtarz barokowy główny z rzeźbami św. Wojciecha, Stanisława, Wawrzyńca, Kazimierza i Michała Archanioła. W ołtarzu tym jest też kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, namalowana przez Błażeja Luże z Częstochowy w 1872 r. Na ścianie świątyni jest epitafium wystawione w r. 1640 dla fundatorów kościoła. Parafia posiada też zabytkowe: monstrancję wieżyczkową z r. 1520 i kielich z XVII/XVIII w. W latach 1998-1999 odnowiono polichromię kościoła oraz poddano konserwacji i renowacji ołtarz główny i ołtarze boczne. Organy 14 głosowe, 2 dzwony. Na terenie parafii nie ma innych kościołów i kaplic.
  |  Odsłony: 1660

Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni

(Obiekty sportowe)

      
Paprotnia Wielkopolska Wschodnia Polska
Centrum powstało w 2011 roku w miejsce wyeksploatowanej kopalni żwiru. Obiekt znajduje się w centralnej części miejscowości Paprotnia, do którego istnieje bardzo dobry dojazd z drogi krajowej nr 2. W skład kompleksu wchodzi tor biegowy z przeszkodami ziemnymi o długości 1500m, poligon strzelecki Paintball oraz taras widokowy. Obiekt oddzielony jest ogrodzeniem drewnianym oraz posiada własne parkingi i drogi wewnętrzne. Kompleks został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LIDER+, kwota dofinansowania wyniosła 280 230,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Krzymów i wynosiły 175 610,62 zł. Koncepcja zagospodarowania terenu na którym znajduje się centrum zakłada rozbudowę kompleksu o ścianę wspinaczkową (12m) i wieżę widokową o wysokości 30m n.p.t.. Realizacja tych zadań zaplanowana jest w kolejnych etapach. Obiekt jest udostępniony bezpłatnie wszystkim zainteresowanym siedem dni w tygodniu na zasadach określonych w regulaminie.