Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Poznaniu zorganizował spotkanie na temat promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Spotkanie stanowiło kontynuację działań zapoczątkowanych konferencją „Dziedzictwo dla Przyszłości”, która odbyła się w maju br. w Skansenie Olenderskim w Prusimiu. Bieżąca konferencja obyła się w dniu 16 października 2012 roku w  Gospodarstwie Agroturystycznym „Ania i Filip” w Izabelinie. Celem konferencji  było ukazanie możliwości praktycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej na rzecz rozwoju lokalnych społeczności i promocji regionu.

Konferencja adresowana była do lokalnych grup działania, samorządów, rzemieślników, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i społeczności obszarów wiejskich. W konferencji wzięła udział Prezes Stowarzyszenia - Magdalena Bawej reprezentując Gminę Kłodawa oraz Lokalną Grupę Działania „Solna Dolina”. W trakcie spotkania Magdalena Bawej wzięła udział w warsztacie na temat wykorzystania dziedzictwa kulturowego wsi w rozwoju agroturystyki – czyli jak opracować, uatrakcyjnić ofertę, również edukacyjną, dla turystów; jakie elementy można i należy uwzględniać przy tworzeniu i rozwijaniu oferty agroturystyki i turystyki wiejskiej prowadzonym przez dr Joannę Kosmaczewską z Katedry Ekonomiki i Organizacji Turystki z AWF w Poznaniu.

 

1-20121016727

1-20121016721