Klasztor Misjonarzy Swietej Rodziny MSF

Pobernardyński klasztor z początku XVII wieku. Obecnie jest tu Wyższe Seminarium Duchowne księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Klasztor dysponuje także niewielkim muzeum misyjnym.