skolskW XX w. łaskami słynąca Skulska Pieta była dwukrotnie w niezwykły sposób ocalona przed zniszczeniem. Po raz pierwszy w czasie II wojny światowej, gdy kościół w Skulsku został zamieniony na magazyn, a wszystkie drewniane figury, z polecenia miejscowego niemieckiego burmistrza, usunięto z kościoła i przeznaczono na spalenie. Figura Matki Bożej Bolesnej została w cudowny sposób uratowana przez Maksymiliana Bojcuna - jednego z mieszkańców Skulska, który nocą wyniósł Ją z podwórka przy plebani. Przez cały okres wojny była ona przechowywana w jego mieszkaniu, a po zakończeniu okupacji hitlerowskiej w 1945 r. została procesjonalnie przeniesiona do kościoła i umieszczona na swoim miejscu w głównym ołtarzu. Po raz drugi, kiedy to w nocy z 12/13 kwietnia 1960 roku w kościele wybuchł pożar. Płomienie zniszczyły znaczną część polichromii oraz główny ołtarz. Z ołtarza ocalała tylko figura Matki Bożej. Po pożarze łaskami słynąca figura została umieszczona w nowym ołtarzu, wykonanym z marmuru na wzór poprzedniego drewnianego.

Kolejne ożywienie kultu maryjnego nastąpiło w latach osiemdziesiątych. Niewątpliwie przyczyniły się do tego nowo wzniesione obiekty sanktuaryjne; ich usytuowanie obok ruchliwej trasy sprawia, że zatrzymują się przy nich liczne pielgrzymki, zwłaszcza te, które podążają do Lichenia. Również obchodzone od kilkunastu lat w dniach 8-15 września uroczystości ku czci Matki Bożej stały się okazją do nawiedzenia Skulskiej Piety przez licznych wiernych.

Przy tej figurze modlił się w 1938 r. późniejszy Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, gdy odwiedzał w Skulsku ówczesnego proboszcza, swojego profesora ks. Antoniego Bogdańskiego, duszpasterza harcerzy. To tu ks. Antoni przepowiedział młodemu wówczas Ks. Stefanowi Wyszyńskiemu całą jego przyszłość. Również biskupi włocławscy w okresie powojennym często odwiedzali sanktuarium w Skulsku.

Wydarzeniem ostatnich lat było nawiedzenie rodzin parafii przez kopię Piety Skulskiej. Obecni w dniu, 15 września 1987 r. na uroczystości zakończenia misji księża biskupi: Roman Andrzejewski z Włocławka i Piotr Bednarczyk z Tarnowa poświęcili kopię figury Matki Bożej Bolesnej Skulskiej, która tego samego dnia wyruszyła w trzyletnią peregrynację nawiedzając rodziny w parafii. Figura ta po zakończeniu peregrynacji została ofiarowana w dniu 7 czerwca 1991 r. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas Jego wizyty we Włocławku.